اجرای خطبه عقد بر روی بال هواپیما - تصاویر جدیدترین و داغترین اخبار جهان
دوشنبه 29 مهر‌ماه سال 1387
اجرای خطبه عقد بر روی بال هواپیما

یک زوج جوان انگلیسی تصمیم گرفتند که مراسم ازدواج خود را در آسمان و روی بال های سه هواپیما به صورت هم زمان برگزار کنند

 GiGaImage.com GiGaImage.com GiGaImage.com GiGaImage.com GiGaImage.com